سیروس پور: باید روی پتانسیل جوانان کشتی سرمایه گذاری کردپرویز سیروس پور پیشکسوت کشتی معتقد است کسب نائب قهرمانی جهان دستاورد ارزنده ای است که آزادکاران جوان ایران به دست آوردند و باید روی این پتانسیل ها جهت ارتقای کشتی و ادامه قهرمانی ها در آینده سرمایه گذاری کرد.

سیروس پور در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: عملکرد جوانان ما در مسابقات جهانی بسیار خوب بوده و آن ها تلاش خود را کردند.

وی اضافه کرد: در تمام دنیا نگاه ها به این سمت است که ورزش قهرمانی را از پایه ها تقویت کنند و به این مساله توجه زیادی دارند تا ورزشکاران را از ابتدا برای قهرمانی آماده کنند.

پیشکسوت کشتی کشور ادامه داد: هرچه امروز در کشتی ما وجود دارد چه خوب و چه بد دستاورد فدراسیون های گذشته است و نمی توان فدراسیون و کادر جدید را که دو ماه از شروع کارشان گذشته را به این زودی ارزیابی کرد.

سیروس پور کشتی اظهار کرد: چهار سال دیگر می توان نتایج برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های فدراسیون کنونی را دید و این فدراسیون خیلی باید زحمت بکشد تا جایگاه خود را مستحکم کند.

وی تاکید کرد: در مورد برخی ناکامی های کشتی ما در ماه های اخیر هم نمی توان به طور خاص مدیریت یا کادر فنی یا بازیکن را مقصر دانست بلکه این ها همچون زنجیره ای هستند که هر کدام از آن ها که مشکل داشته باشد بر روی تمام بخش ها اثر می گذارد.

سیروس پور همچنین مسائل مالی را از موارد تاثیرگذار در ورزش خواند و گفت: مسائل اقتصادی و وجود پول در ورزش خیلی مهم است. اگر پول باشد می توان برنامه ریزی های بهتری داشت، اردوهای خوبی برپا کرد. وقتی شرایط اقتصادی مطلوب باشد می توان از ورزشکار حمایت بیشتری کرد تااو با انگیزه و امنیت مالی بیشتری کار کند. همچنین باید به مسائل روحی در ورزش بسیار اهمیت دارد.

وی در خصوص صندوق حمایت گفت: صندوق حمایت نیز بعنوان بخشی از بدنه ورزش برای بهبود خدمات نیاز به بودجه بیشتری دارد. بعد از آمدن آقای ابطحی اتفاقات خوبی افتاده و حقوق پیشکسوتان به موقع داده شده و وی نیز خوب کار کرده است همین اقدامات باعث می شود که پیشکسوتان فکر کنند که فراموش نشده اند و به آن ها نگاه ویژه هست و به آتیه دلگرم می شوند.