نینا زرگر: بسکتبال بانوان نیازمند برنامه ریزی مناسب تر استنینا زرگر صالح پیشکسوت بسکتبال معتقد است که برای توسعه بسکتبال زنان باید برنامه ریزی و امکانات مناسب تری داشت زیرا تنها ظرفیت کنونی، توانایی چند بازیکن است.

زرگر در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: خوشحالم که بعد از مجوز حضور بین المللی زنان بسکتبال سه به سه موفق بوده و امید به کسب سهمیه المپیک است؛ ولی اینکه چرا در بسکتبال پنج نفره نمی توانیم موفق باشیم جای سئوال دارد.

وی با بیان اینکه مدت هاست در بسکتبال بانوان مسئولیتی ندارد و از دور اخبار آن را دنبال می کند، افزود: بسکتبال پنج نفره قدمت بیشتری از بسکتبال سه نفره دارد و در دنیا متداول تر است بنابرین باید سرمایه گذاری و تمرکز روی آن بیشتر شود هرچند توجه به بسکتبال سه نفره نیز خوب است و می تواند در رشد و توسعه بسکتبال پنج نفره موثر باشد.

این پیشکسوت بسکتبال ادامه داد: ما برای بسکتبال زنان برنامه توسعه ای نداریم و من بدون تعارف و با صراحت می گویم موفقیت های بسکتبال سه نفره تنها به غیرت و توانایی های بازیکنان وابسته است زیرا اگر نتیجه استراتژی و برنامه خاصی بود در بسکتبال پنج نفره هم خود را نشان می داد در واقع بضاعت ما در بسکتبال همین چند بازیکن هستند ما متاسفانه برنامه ای برای پرورش بازیکنان نداریم و زیرساخت ها و مربیان هنوز در حد و اندازه بازی های بین المللی نیستند.

زرگر تصریح کرد: زنان بسکتبالیست ما مدت ها اجازه حضور در میادین بین المللی را نداشتند و این حضور به راحتی بدست نیامده است. به نظر من در برنامه ریزی این حوزه باید تجدید نظر شود تا مسیر مناسب تری را طی کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه در بسکتبال به ویژه در حوزه بانوان خیلی به پیشکسوتان و نظراتشان توجه نمی شود در حالی که آن ها سرشار از تجربه و علم هستند و می توانند راهکارهای خوبی برای توسعه بسکتبال ایران داشته باشند.