فرامرز ظلی: فعل و انفعالات خوبی در صندوق رقم خورده استپیشکسوت فوتبال معتقد است که از زمان حضور دکتر ابطحی فعل و انفعالات خوبی در صندوق رخ داده است که به نظر می آید با توجه به نگرش و منش ایشان ادامه خواهد داشت.

فرامرز ظلی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: از صندوق حمایت سپاس و قدردانی دارم که راهی برای بهبود شرایط پیشکسوتان ایجاد کرده و اقدامات مناسبی در این راستا انجام می دهد.

پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه استقلال افزود: پیشکسوتان بزرگانی هستند که در کوچه پس کوچه خاطره ها گم شده اند و در غم غربت و فراموشی مانده اند و انتظار دارند که دست هایی از روی مهر بر سر آن ها کشیده شود. برگزاری مراسم های تجلیل، عیادت و تبریک تولدشان همگی همان دست های پر مهری است که به سوی آن ها دراز می شود و اثرات معنوی بسیار دارند.

ظلی اظهار کرد: افتتاح خانه پیشکسوتان می تواند یکی از اتفاق های مهمی باشد که تاکنون انجام شده است و از وزیر ورزش استدعا داریم که نگاه بهتر و حمایتی نسبت به صندوق داشته باشد.