پیشکسوت بسکتبال: اهداف صندوق در راستای خدمت دهی به پیشکسوتان روز به روز ارتقا می‌یابدامیر ایلیاوی پیشکسوت بسکتبال تشکیل خانه پیشکسوتان را مطالبه‌ای دانست که باید انجام می شد و از راه اندازی آن در ماه گذشته ابراز خوشحالی کرد.

ایلیاوی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: خرسندیم به لطف دکتر ابطحی مدیر عامل صندوق و حمایت وزیر ورزش این نیاز صنفی پیگیری شد و به ثمر نشست.

وی با بیان اینکه این اتفاق را باید به فال نیک گرفت، افزود: من از ابتدای تأسیس صندوق در جریان امور آن بوده ام و خوشحالم که روز به روز اهداف صندوق در راستای خدمت دهی بیشتر به پیشکسوتان تغییر و ارتقا یافته و در یک سال اخیر این تغییرات مشهودتر است.

ایلیاوی ادامه داد: پیشکسوتان به حمایت معنوی نیاز دارند و اینکه بدانند هنوز مورد توجه اند به آن ها روحیه مضاعف می دهد. مراسم های تجلیل که صندوق بانی آن شده است می تواند یک اتفاق پرشور و انگیزه برای پیشکسوتان باشد و چه خوب که این برنامه ها با تجلیل از محمد نصیری که حق قهرمانی های او به خوبی ادا نشده بود آغاز شد.