پیشکسوت والیبال: هر تلاشی برای بهبود وضعیت پیشکسوتان قابل تقدیر استمحمد شریف زاده بوشهری پیشکسوت والیبال معتقد است هر تلاشی برای بهبود وضعیت پیشکسوتان قابل تقدیر است و راه اندازی خانه پیشکسوتان موجب تسهیل خدمت دهی به این قشر است.

شریف زاده بوشهری در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: هر فعالیت و کوششی که برای ابداع راه های جدید خدمات رسانی و روانسازی امور پیشکسوتان باشد مورد توجه است.

وی ادامه داد: راه اندازی خانه پیشکسوتان یکی از همین اقدامات بود که شرایط خدمات دهی بهتر و گرد هم آمدن پیشکسوتان ورزش را فراهم کرد.

این پیشکسوت والیبال افزود: ایجاد صندوق حمایت از ابتدا بسیار خوب و مناسب و یکی از نیازهای اساسی برای پیشکسوتان بود. پیشکسوتان سال ها به ورزش این کشور خدمت کردند و بارها موجب آوازه نام ایران در جهان شدند و این حمایت ها و خدمات در راستای ارج نهادن به مقام و تلاش های آن هاست.

شریف زاده بوشهری ادامه داد: از دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق برای اقدامات اخیر چون مراسم های تجلیل و راه اندازی خانه پیشکسوتان تشکر می کنیم و امیدواریم که این روند تداوم داشته باشد.