فنایی: خدمات صندوق قابل تقدیر استمحمد فنایی داور پیشکسوت فوتبال خدمات صندوق را قابل تقدیر ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که وزارت ورزش حمایت بیشتری از صندوق در جهت خدمات دهی به پیشکسوتان داشته باشد.

فنایی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: پیشکسوتان سال ها پرچم پرافتخار کشورمان در سراسر جهان را بالا بردند و نام ایران را بر زبان ها انداختند بنابراین حالا باید مورد توجه ویژه باشند.

وی در خصوص افتتاح خانه پیشکسوتان توسط صندوق افزود: این یک اتفاق مثبت و ارزنده بود که رقم خورد و از دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق از این بابت سپاسگزاریم. من به عنوان یک پیشکسوت به چنین رویدادی افتخار می کنم.

فنایی با تأکید بر تلاش مضاعف در راستای خدمت رسانی به پیشکسوتان و تجلیل از مقام آن ها گفت: برنامه ریزی برای تجلیل و تقدیر از تلاش پیشکسوتان بسیار موثر است، خوشبختانه صندوق تاکنون در این راستا گام های مثبتی برداشته و تجلیل از محمد نصیری قهرمان برجسته وزنه برداری ایران و جهان گامی محکم در این روند بود که امیدوارم تداوم داشته باشد.