پیشکسوت فوتبال: تأسیس خانه پیشکسوتان فرصت با هم بودن این قشر را فراهم کردحسن روشن تأسیس خانه پیشکسوتان را یک ایده خوب و قابل تقدیر عنوان کرد که فرصت با هم بودن پیشکسوتان و پیگیری امورشان را بیشتر فراهم کرده است.

روشن در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور افزود: پیشکسوتان دلخوشی شان این است که به یادشان باشند بنابراین برگزاری گردهمایی برای ما به مناسبت و بهانه های مختلف باعث می شود تا در این سن و سال از انزوا خارج شویم که از لحاظ روحی بسیار ارزشمند است. برگزاری گردهمایی به بهانه تجلیل از تاریخ سازان و افتخارآفرینان ورزش بهترین حمایتی است که می توان از ورزشکاران گذشته داشت و این از جنس همان حمایتی است که همیشه بیان کرده ایم.

وی ادامه داد: تاکنون برگزاری مراسم خاص در تجلیل از پیشکسوت آن هم پیشکسوتی چون محمد نصیری که سالار ورزشکاران است سابقه نداشته و برگزاری چنین رویدادی که صندوق برای آن اقدام کرد اتفاق خوبی بود که در این سال ها صورت گرفت. از صندوق حمایت و در راس آن دکتر ابطحی برای چنین برنامه هایی تشکر می کنیم و امیدواریم که تداوم داشته باشد.

روشن در خصوص تأسیس خانه پیشکسوتان تأکید کرد: تاسیس خانه پیشکسوتان یک ایده خوب و قابل تقدیر است که فرصت با هم بودن پیشکسوتان و پیگیری امورشان را بیشتر فراهم کرده است.