جدیدی: تاسیس خانه پیشکسوتان نیاز این قشر بودعباس جدیدی قهرمان اسبق کشتی خانه پیشکسوتان را یکی از نیازهای این قشر عنوان و بیان کرد: خوشحالیم که این مهم به دست دکتر ابطحی به سرانجام رسید.

عباس جدیدی در حاشیه مراسم افتتاح خانه پیشکسوتان به خبرنگار صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: افتتاح خانه پیشکسوتان کار بسیار ارزشمند، خوب و پرمحتوایی است که صندوق حمایت در راستای آن اقدام کرد. این اتفاق باید خیلی سال ها قبل می افتاد که خوشبختانه به همت و دست توانای آقای دکتر ابطحی انجام شد و جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه اقداماتی از این دست باید تداوم داشته باشد، ادامه داد: این کار باید به صورت محتوایی برای پیشکسوتان انجام گیرد؛ مایه خوشحالی است که بعد از چندین سال کانونی برای ایشان تدارک دیده شده است تا در آنجا ضمن پیگیری برخی امور به دست صندوق، با یکدیگر بازدید و دیدار داشته و از حال هم باخبر باشند و روحیه خود را تقویت و بازیابی کنند.

جدیدی با بیان اینکه پیشکسوتان نیاز به حمایت های مادی و به ویژه معنوی دارند، ادامه داد: پیشکسوتان بعد از کنار گذاشتن ورزش حرفه ای و تمام شدن دوران قهرمانی با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند برخی از این مشکلات در حیطه سلامت آن هاست که به دلیل تمرینات و مسابقات در دوران ورزشی ممکن است دچار برخی آسیب ها شده باشند و کهولت سن نیز مزید بر علت شده بنابراین نیاز به حمایت درمانی دارند برخی نیز با مشکلات مادی رو به رو هستند.

وی تاکید کرد: جدای از حمایت مادی پیشکسوتان که روزی مایه غرور و افتخار و در مرکز توجه بودند نیاز به حمایت معنوی دارند تا بدانند که فراموش نشده اند. برنامه هایی چون تقدیر و گرامیداشت یاد و قدردانی از تلاش های آن ها حمایت های روحی و معنوی خوبی است که به همت صندوق در حال انجام است. دراولین گام خوشحال هستیم که از قهرمانی چون محمد نصیری یکی از پرافتخارترین های ورزش ایران تقدیر بعمل آمد و خوشحال تریم که قرار چنین مراسم هایی هر چند ماه یکبار برای دیگر افتخار آفرینان توسط صندوق انجام شود.