مدیرعامل صندوق حمایت از دکتر توکل عیادت کرد



دکتر مصطفی ابطحی با حضور در منزل دکتر محمد توکل از عضو اسبق هیأت رئیسه فدارسیون جهانی کشتی عیادت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان کشور، دکتر مصطفی ابطحی مدیرعامل صندوق حمایت در منزل دکتر محمد توکل عضو اسبق هیأت رئیسه فدارسیون جهانی کشتی حضور یافت و از این پیشکسوت کشتی ایران عیادت کرد.

دکتر ابطحی در این دیدار از دکتر توکل به عنوان یکی از شخصیت های برجسته ورزشی به خصوص کشتی یاد کرد و گفت: به منزل دکتر توکل آمدیم تا قدردان زحمات این مرد بزرگ باشیم.

گفتنی است، در این دیدار جعفر کاشانی پیشکسوت صاحب نام فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس نیز حضور داشت.