غلامی، مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره صندوق شدطی حکمی از سوی دکتر سید مصطفی ابطحی نسترن غلامی به عنوان مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان کشور، طی حکمی از سوی دکترابطحی مدیر عامل صندوق نسترن غلامی به عنوان مدیر دفتر مدیرعامل و هیات مدیره منصوب شد.

متن حکم مدیرعامل صندوق به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم نسترن غلامی
با سلام
با توجه به سوابق و تجربیات مفید سرکار عالی، به موجب این حکم به عنوان " مدیر دفتر مدیر عامل و هیات مدیره صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور" منصوب می شوید.
درایت و دقت نسبت به انجام ماموریت محوله، تنظیم برنامه ها، پیگیری امور و دستورات صادره، تکریم ارباب رجوع، پیشکسوتان و قهرمانان گرامی و تعامل حداکثری با بخش های مختلف صندوق مورد انتظار می باشد.
موفقیت سرکار عالی را از خداوند متعال خواستاریم.
سید مصطفی ابطحی
مدیر عامل