نامجو مطلق: صندوق حمایت، شرایط خوبی برای بیمه تکمیلی درمان رقم زده استمجید نامجو مطلق بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال معتقد است ایجاد صندوق حمایت و تلاش های این صندوق قابل تقدیر و تشکر بوده و شرایط خوبی را برای قهرمانان و پیشکسوتان به ویژه در خصوص بیمه تکمیلی درمان که برای این گروه ضروری و حیاتی بود رقم زده است.

نامجو مطلق در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: اغلب ورزشکاران حرفه ای، ورزش تنها شغلشان محسوب می شود و شغل دومی ندارند و در زمان ورزش قهرمانی و حرفه ای فرصت فعالیت اقتصادی برایشان کم است. بنابراین با برخی مشکلات اقتصادی پس از دوران ورزش رو به رو هستند از طرفی این ورزشکاران ممکن است در طول ورزش دچار مصدومیت هایی شوند که بعد از بازنشستگی عوارضش آشکار می شود بنابراین در این زمان است که نیاز به حمایت مسئولان ورزش کشور دارند.

وی افزود: از فراهم آوردن چنین شرایطی برای قهرمانان و پیشکسوتان تشکر می کنم و ایجاد صندوق امر خیری بوده که دعای بسیاری را بهمراه داشته است پس از تشکیل صندوق افراد مختلفی آمدند و خدمت کردند دکتر ابطحی نیز از آن دست مدیرانی است که در این راستا بسیار زحمت می کشد و به ورزشکاران و پیشکسوتان احترام و توجه خاصی دارد.

نامجو مطلق ادامه داد: درخواستی که من از صندوق دارم این است که سازو کاری را مشخص کند تا برخی از ورزشکاران که در شرایط خاص برای ورزش این کشور افتخارآفرینی کردند مورد حمایت بیشتری باشند. بعنوان مثال در دهه 60 همزمان با جنگ فوتبال ما در بدترین شرایط اقتصادی و تمرینی نتایج خوبی بدست آورد و واقعا بچه ها از جان و دل برای قهرمانی مایه گذاشتند تعدادی از ورزشکاران آن دوره هم اکنون در دوران بازنشستگی وضعیت نامساعدی دارند که امیدواریم این تفاوت شرایط با وضعیت کنونی فوتبال لحاظ شود و از سوی صندوق نگاه ویژه تری به آن ها شود.

وی گفت: پیشکسوتان خیلی انتظار خاصی ندارند همین که به یادشان باشید و به آن ها احترام گذاشته و بها دهند کافی است.