عادل غلامی : صندوق، دغدغه و معضلات ورزشکاران را کم کرده استعادل غلامی بازیکن اسبق تیم ملی والیبال کشور با تأکید براین که یکی از دغدغه ها و معضلات ورزشکاران وضعیت آینده‌شان است، وجود صندوق را عامل کم و رفع شدن این دلمشغولی عنوان داشت.

غلامی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: یکی از دغدغه ها و معضلات ورزشکاران وضعیت آینده شان است. عمر دوران ورزشی کوتاه است و شرایط آن قابل پیش بینی نیست ممکن است ورزشکاری در ابتدای ورزش حرفه ای دچار آسیب دیدگی شود و نتواند دیگر ورزش کند و نیاز به حمایت داشته باشد وجود صندوق تا حدودی این دلمشغولی را کم و مرتفع کرده است.

وی ادامه داد: دغدغه ورزشکاران در تمام دنیا همین است آن ها می خواهند از آینده خود مطمئن باشند تا بتوانند تنها به ورزش حرفه ای بپردازند. ورزشکاران در دوران ورزش تمام وقت و انرژی خود را برای رشته شان می گذارند و طبیعی است که فرصتی برای شغل و حرفه دیگری نداشته باشند امیدواریم در کشور ما هم شرایط به گونه ای باشد که روزی تنها دغدغه ورزشکاران ورزش‌شان باشد بی شک اگر قهرمانان تمام تمرکزشان بر ورزش باشد می توانیم نتایج بهتری چه در ورزش های تیمی و چه انفرادی نیز سطح جهانی و المپیک داشته باشیم.