مربی تیم ملی دو و میدانی: وجود صندوق برای قهرمانان ضروری است/ به چهار سهمیه دیگر علاوه بر حدادی امیدواریمهادی سپهرزاد مربی تیم ملی دوومیدانی وجود صندوق را برای قهرمانان و پیشکسوتان ضروری دانست و اظهار امیدواری کرد که در آینده شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که این صندوق خدمات بیشتر و بهتری را به قهرمانان و پیشکسوتان ارائه دهد.

هادی سپهرزاد در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: تیم در حال آماده شدن برای مسابقات پیش رو پرتاب دیسک و وزنه است.

وی در خصوص شرایط کسب سهمیه المپیک برای دوومیدانی اظهار کرد: به دلیل شرایط اقتصادی موجود در جهان رکوردهای ورود به المپیک بسیار سخت شده و تاکنون فقط احسان حدادی توانسته سهمیه آن را کسب کند اما امیدواریم که در رشته های صد متر، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه و یکی از رشته های استقامت نیز بتوانیم سهمیه المخپیک 2020 را بگیریم.

سپهرزاد ادامه داد: هر چه سطح مسابقات پیش رو بالاتر باشد بچه ها می توانند امتیاز بیشتری را کسب کنند امیدواریم با تغییرات که در دوومیدانی قرار است ایجاد شود بچه ها بتوانند در مسابقات بهتری شرکت کنند.

وی تصریح کرد: اقدام صندوق حمایت برای بیمه ورزشکاران قهرمان و پیشکسوت بسیار خوب است و اینکه قهرمانان بازی های آسیایی و المپیک تفکیک شده اند و حقوق دریافت می کنند نیز اتفاق مثبتی است امیدواریم شرایط اقتصادی به گونه ای رقم بخورد تا صندوق بتواند امکانات بیشتری را در اختیار ورزشکاران قرار دهد و در آینده هم به افراد بیشتری حقوق ماهیانه بدهد و هم بیمه ها کاملا رایگان شود.