علی جباری: ارائه خدمات‌ به بهترین شکل از اهداف صندوق حمایت شده استپیشکسوت فوتبال کشور براین که انجام امور و خدمات‌دهی به قهرمانان و پیشکسوتان به بهترین شکل از اهداف صندوق حمایت شده تأکید و اظهار امیدواری کرد که صندوق می‌تواند این مسیر را بیشتر و بهتر طی کند.

علی جباری در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: صندوق حمایت جایگاه خوبی برای قهرمانان و پیشکسوتان است و به نظر می رسد انجام امور به بهترین شکل از اهداف صندوق شده است که بی شک می تواند این مسیر را بیشتر و بهتر طی کند.

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال با بیان اینکه قهرمانان و پیشکسوتان نیاز به توجه دارند، ادامه داد: منظور از توجه این نیست که بخواهند چیزی را به طور خاص طلب کنند آن ها محبت، روی گشاده و در باز می خواهند. در مورد مستمری ها هم که می تواند نقطه امیدی برای بسیاری از قهرمانان باشد هم تنها نکته ای که باید بر آن تأکید کرد تلاش برای برابری مستمری ورزش های گروهی با انفرادی است.

جباری افزود: امیدوارم که صندوق با وجود مدیریت جدید و همکارانی که با دغدغه و احترام به قهرمانان و پیشکسوتان توجه می کنند هر روز پربارتر از قبل باشد.