بهتاش فریبا: صندوق با هدف خوبی ایجاد شده و فعالیت داردبهتاش فریبا پیشکسوت فوتبال کشورمان معتقد است تشکیل صندوق حمایت از ابتدا با هدف خوبی چه در زمینه حمایت های مادی و چه معنوی انجام شده و تا کنون فعالیت هایش نیز موثر بوده است.

فریبا در گفت و گو با روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: تشکیل صندوق از ابتدا با هدف خوبی انجام شده چه در باب حمایت های معنوی و چه مادی بسیاری از پیشکسوتان ورزش در سطحی هستند که بتوانند زندگی خود را اداره کنند ولی در مقابل پیشکسوتانی هستند که در شرایط کنونی مشکلات و گرفتاری های بسیار دارند.

وی ادامه داد: ورزشکار شخصیت و غرور خاصی دارد قهرمانی که زمانی روی دست می بردنش و افتخار ملی بوده نمی تواند مستقیم بیاید و بگوید که من مشکل دارم بنابراین اگر کارگروهی باشد که آن ها را شناسایی کند و مورد حمایت قرار دهد خیلی موثر باشد.

این پیشکسوت فوتبال ادامه داد: پیشکسوتانی داریم که نزدیک به هفتاد سال ورزش کرده اند و در رشد و توسعه آن موثر بوده اند ولی چون فاکتورهای مستمری صندوق را ندارند مورد حمایت نیستند در مقابل برخی قهرمانان تنها چند سال ورزش کرده و در همان دوران توانسته اند مدالی بدست آورند ولی چنین سابقه ای ندارند اگر سازوکاری برای رفع چنین تنقاضی باشد بسیار ارزنده خواهد بود.

فریبا اظهار کرد: بسیاری از پیشکسوتان نتوانسته اند در دوران ورزشی خود به المپیک یا بازی های آسیایی بروند و رزومه مورد نظر صندوق را ندارند ولی برخی از این افراد سابقه و سلامت بسیاری در ورزش دارند و کاش بتوان از آن ها نیز حمایت های مادی مانند پرداخت مستمری کرد.

وی در پایان با تشکر از زحمات صندوق گفت: نزدیک به چهل سال است که کارگاه ورزشی دارم و حدود 80 نفر را بیمه کرده ام؛ ولی خودم بعنوان کارفرما تا کنون بیمه نبوده ام که با راهنمایی دوستان هم اکنون بهمراه همسرم در صندوق بیمه هستم.