پیشکسوت کشتی: برگزاری مسابقات انتخابی در پنج وزن به جوان‌ترها ضربه زداسدلله رضایی پیشکسوت کشتی کشور معتقد است برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد تنها در برخی اوزان برخورد سلیقه‌ای است و به انگیزه جوان‌ترها ضربه زده است بنابراین بهتر بود مسابقات انتخابی در تمامی اوزان برگزار می‌شد.

رضایی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور بیان داشت: متولیان کنونی کشتی کشور با این ورزش غریبه هستند و همین موجب شده تا مربیان براساس سلیقه خودشان عمل کنند. کشتی ما در اواخر حضور خادم در حال پوست اندازی بود و چهره های جوانتر وارد عرصه شده بودند ولی با توجه به شرایط موجود و برگزار نشدن مجمع انتخابی این روند دچار اختلال و آسیب شد.

وی در خصوص مسابقات جهانی و انتخابی سهیمه المپیک اظهار کرد: کشتی جزو مدال آورترین ورزش های ما در سطح المپیک و بین المللی است اما نظر به موقعیت کنونی و بلاتکلیفی در ساختار فدراسیون فکر می کنم به غیر از چند وزن در باقی اوزان برای کسب سهمیه المپیک مشکل خواهیم داشت هرچند همان چند وزن می‌تواند شانس مدال برای ما در مسابقات جهانی و المپیک باشد.

دبیر اسبق فدراسیون کشتی ادامه داد: تأخیر و عدم برگزاری مجمع انتخابی فدراسیون کشتی خلاف مقررات است و بر ماهیت کشتی لطمه زده و اگر بخواهیم نگاهی موشکافانه داشته باشیم براساس اساسنامه تمام کارهای مالی و اداری فدراسیون نیز هم اکنون خلاف مقررات است. امیدواریم وزارت ورزش این مساله را هر چه سریعتر پایان دهد.

رضایی در خصوص صندوق اعتباری حمایت نیز گفت: ذات تشکیل صندوق بسیار زیباست. پیشکسوتان بسیاری هستند به ویژه در رشته های ورزشی که در آن درآمدزایی و پول نیست که تنها برای اعتلای آن ورزش و نام کشور تلاش کرده اند این پیشکسوتان اعم از ورزشکار، داور و مربی چشم امیدشان به این صندوق است که فراموششان نکند.