صعود ۱۱۰ پله‎ای زهرا نعمتی و ۱۷ پله‌ای تیم بانوان در رنکینگ جهانی تیروکمانتیم ملی ریکرو بانوان به واسطه عنوان چهارمی که در کاپ جهانی چین به دست آورد، در رنکینگ جهانی با ۱۷ پله صعود مواجه شد، زهرا نعمتی هم ۱۱۰ پله صعود کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان،براساس رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تیروکمان، تیم ملی ریکرو بانوان که در نخستین حضور خود در کاپ جهانی صاحب جایگاه چهارم شده بود، با ۱۷ پله صعود در رده هجدهم قرار گرفت. در بخش انفرادی ریکرو بانوان نیز نمایندگان ایران صعود قابل توجهی داشتند طوری که زهرا نعمتی با ۱۱۰ پله صعود در جایگاه ۷۴ ایستاد. نیلوفر علیپور هم ۱۱۵ پله صعود کرد و به جایگاه ۱۲۲ رسید.

جایگاه کمانداران ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی تیروکمان به این شرح است:

ریکرو انفرادی بانوان
* زهرا نعمتی با ۱۱۰ پله صعود در جایگاه ۷۴ قرار گرفت
* نیلوفر علیپور با ۱۱۵ پله صعود در جایگاه ۱۲۲ قرار گرفت
* شیوا شجاع مهر با ۳۳ پله صعود در جایگاه ۱۳۳ قرار گرفت
* پارمیدا قاسمی با ۹ پله صعود در جایگاه ۱۴۵ قرار گرفت

ریکرو تیمی زنان

* تیم ایران با ۱۷ پله صعود در جایگاه ۱۸ قرار گرفت

میکس ریکرو
* تیم ایران با ۲ پله صعود در جایگاه ۲۶ قرار گرفت

ریکرو انفرادی مردان
* صادق اشرفی با ۷ پله سقوط در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفت
* امین پیرعلی با ۲۷ پله صعود در جایگاه ۲۴۵ قرار گرفت
* رضا شبانی با ۶۸ پله صعود در جایگاه ۲۶۳ قرار گرفت
* رضا کبودانی با یک پله صعود در جایگاه ۳۸۲ قرار گرفت

ریکرو تیمی مردان
* تیم ریکرو ایران بدون تغییر در جایگاه ۳۳ باقی ماند

کامپوند انفرادی زنان
* ویدا حلیمیان با ۳۵ پله صعود در جایگاه ۱۴۰ قرار گرفت

میکس کامپوند
* تیم ایران با ۳ پله صعود در جایگاه ۱۲ قرار گرفت

کامپوند انفرادی مردان
* اسماعیل عبادی با ۳ پله سقوط در جایگاه ۲۳ قرار گرفت
* نیما محبوبی با ۲ پله سقوط در جایگاه ۳۱ قرار گرفت
* صالح پالیزبان با ۸۱ پله صعود در جایگاه ۵۷ قرار گرفت

کامپوند تیمی مردان
* تیم ایران بدون تغییر در جایگاه ۱۳ باقی ماند