سیف‎پور در گفت‎وگو با صندوق حمایت:

از مدیرعامل صندوق قدردانی می کنمدارنده مدال برنز المپیک 1960 در رشته کشتی، گفت: اقدام برای نامگذاری یک روز در تقویم به عنوان روز پیشکسوت، نشان از اهمیت بالای این قشر از جامعه دارد.

محمد ابراهیم سیف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با اشاره به نام گذاری روز 17 دی ماه به نام روز پیشکسوت در تقویم، تصریح کرد: این پیشنهاد، اتفاق خوبی است و به نظرم چنین کاری باید در گذشته صورت می‎گرفت. تختی یک الگو و پهلوان است و باید در ذهن کودکان باقی بماند. ضمن اینکه اقدام برای نامگذاری یک روز در تقویم به عنوان روز پیشکسوت، نشان از اهمیت بالای این قشر از جامعه دارد و به اعتقادم این اقدام مبارکی است. به عنوان یک پیشکسوت از مدیرعامل صندوق بابت این پیشنهاد تشکر و قدردانی می‎کنم.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی افزایش مستمری پیشکسوتان توسط مدیرعامل صندوق، ادامه داد: افزایش دستمزد اتفاق خیلی خوبی است واین گواه از دیدگاه جدیدی در مدیریت صندوق حمایت است. با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، این کار باید صورت می‌گرفت. ما فقط یک حقوق بازنشستگی دریافت می‎کنیم وکمک صندوق حمایت می‎تواند باعث ایجاد زندگی بهتری برای ما شود.

دارنده مدال برنز المپیک 1960 در رشته کشتی، گفت: به خوبی می‎دانم که شرایط اقتصادی کشور چندان مناسب نیست؛ اما ما پیشکسوتان هم در شرایط اقتصادی خوبی قرار نداریم و توقع داریم صندوق حمایت بیش از گذشته در کنار ما باشد. به نسبت گذشته که جوان‎تر بودیم در شرایط سخت‎تری قرار داریم و حمایت‎های صندوق کمک بسیاری خوبی برای ما خواهد بود.