مجمع پیشکسوتان اسکی ایران برگزار می‌شودباشگاه پیشکسوتان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ایران هفته آینده مجمع پیشکسوتان اسکی ایران را برگزار خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، باشگاه پیشکسوتان با همکاری وزارت ورزش و جوانان، صندوق حمایت و فدراسیون اسکی مجمع پیشکسوتان اسکی ایران را روز دوشنبه (19 آذرماه) در هتل المپیک برگزار خواهد کرد.

تاکنون مجامع پیشکسوتان والیبال و بوکس برگزار شده و قرار است با برگزاری مجمع های دیگر رشته ها همکاری فدراسیون ها با پیشکسوتان بیشتر شده و از تجارب آن ها بهره گرفته شود.