نایب رئیس فدراسیون جودو، مشاور عالی شدمحمد درخشان با کناره گیری از نایب رئیسی فدراسیون جودو به عنوان مشاور عالی فدراسیون جودو، کوراش وجوجیتسو معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، محمد درخشان که بعد از استعفا از ریاست فدراسیون جودو به دلیل بازنشسته بودن، در اقدامی غیرقانونی از سوی سرپرست فدراسیون به سمت نایب رییسی فدراسیون جودو انتخاب شده بود، از سمت سرپرستی نائب رئیسی فدراسیون هم کناره گیری کرد چرا که قانون بازنشستگی شامل حال نایب رئیس نیز می شود.

درخشان بعد از کناره گیری از این سمت از سوی سرپرست فدراسیون به عنوان مشاور عالی منصوب شد تا سمت جدید دیگری را تصاحب کند.