بازدید ابطحی از مجموعه ورزشی شهید کشوریمدیرعامل صندوق حمایت از مجموعه شهید کشوری بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، سید مصطفی ابطحی مدیرعامل صندوق حمایت، عصرامروز(دوشنبه) با حضور در مجموعه ورزشی شهید کشوری از این محل بازدید به عمل آورد.

در حاشیه این بازدید که کاظمی مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی،
بزرگی پور مدیرعامل شرکت سرمایه گزاری ساختمانی، حدادی مدیرعامل شرکت ارتباط گستر، حسینی مدیرعامل شرکت قهرمان سیر و شمس مدیر حقوقی صندوق حمایت نیز حضور داشتند، وضعیت کنونی این مجموعه کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است در ابتدای این بازدید، مسئولان صندوق حمایت نشستی با آناهیتا ‏شیرودی، مدیرعامل مجموعه ورزشی شهید کشوری داشتند و گفت‎وگوهایی را پیرامون موضوعات این مجموعه بزرگ ورزش انجام دادند.