برگزاری جام فجر وزنه‌برداری در ۷ وزن المپیکی با ۲۰هزار دلار جایزهچهارمین دوره مسابقات بین المللی جام فجر وزنه برداری در هفت وزن المپیکی و با پرداخت جایزه دلاری برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، چهارمین دوره جام فجر وزنه برداری از ۱تا ۵ مارس ۲۰۱۹ (۱۰تا ۱۴ اسفند) در اهواز برگزار می شود. این دوره از جام فجر، گزینشی المپیک ۲۰۲۰ است.

طبق اطلاعیه‌ای که بر روی سایت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری قرار گرفته است، مسابقات در ۷ وزن مردان (اوزان المپیکی) برگزار می شود.

هر کشور می تواند یک تا پنج وزنه‌بردار، یک مربی، یک همراه و یک سرپرست داشته باشند و کشورهایی که در نظر دارند بیش از پنج وزنه‌بردار در این مسابقات بیاورند، باید هزینه ها را خودشان پرداخت کنند.

ایران دو تیم در این مسابقات خواهد داشت و ترکیب تیم های ایران کامل و با هفت وزنه بردار است. البته نتیجه تیم دوم محاسبه نمی شود و امتیازی هم از تیم دوم برای گزینشی المپیک در نظر گرفته نمی شود.

*هفت وزن مسابقات جام فجر به شرح زیر است:

۶۱ کیلوگرم

۶۷ کیلوگرم

۷۳ کیلوگرم

۸۱کیلوگرم

۹۶ کیلوگرم

۱۰۹ کیلوگرم

۱۰۹+کیلوگرم

*جوایز مسابقات:

براساس سیستم سینکلر، ۶ وزنه بردار اول مسابقات، جوایز دلاری دریافت می کنند که مبلغ آن به شرح زیر است:

نفر اول: ۶ هزار دلار

نفردوم: ۵ هزار دلار

نفرسوم: ۴ هزاردلار

نفرچهارم: ۲۵۰۰ دلار

نفرپنجم: ۱۵۰۰ دلار

نفرششم: هزار دلار