مشخص شدن زمان برگزاری مجمع کمیته ملی المپیکزمان برگزاری مجمع کمیته ملی المپیک اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از تسنیم، مجمع سالیانه کمیته ملی المپیک در تاریخ 25 دی‌ماه 97 برگزار خواهد شد و اعضا درباره مسائل مختلف به صحبت و بررسی خواهند پرداخت. یکی از موارد مهم بررسی اساسنامه جدید این کمیته است.

رضا صالحی امیری دی ماه سال گذشته به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب شد.