جایگاه ۳۲ نجمه خدمتی و ۷۷ الهه احمدی در رنکینگ جهانی تفنگ ۱۰ متردر جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تیراندازی الهه احمدی و نجمه خدمتی در تفنگ بادی تنها ۳ پله صعود داشتند.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تیراندازی در ماه نوامبر در تفنگ بادی ۱۰ متر الهه احمدی و نجمه خدمتی هر کدام با ۳ پله صعود نسبت به ماه قبل در رده سی و دوم و هفتادو هفتم جهان قرار گرفته اند.

گلنوش سبقت اللهی در تپانچه بادی و آرمینا صادقیان در تفنگ بادی به ترتیب ۲ و ۲۵ پله سقوط داشتند.

رده‌بندی تیراندازان ایران در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ فدراسیون جهانی تیراندازی:

رده ــــــــ نام ـــــــــــــــ ریتینگ__ (تغییر رده نسبت به ماه قبل)

* تفنگ ۱۰ متر مردان:

۱۲ - مهیار صداقت - ۵۶۱ - (۲ پله صعود)

۲۶ - حسین باقری - ۲۲۷ - (۲ پله صعود)

۷۴ – امیرسیاووش ذوالفقاریان - ۴۳ - (بدون تغییر)

۷۸ – امیرمحمد نکونام - ۴۱ - (۲ پله سقوط)

۱۲۲ - پوریا نوروزیان - ۱۴ ( ۴ پله صعود)


* تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر مردان:

۴۵ - پوریا نوروزیان ۱۱۴ - ( یک پله صعود)

۱۲۴ - مهیار صداقت - ۵ - (یک پله صعود)

* تفنگ ۱۰ متر زنان:

۳۲ - نجمه خدمتی - ۱۵۰ -(۳ پله صعود)

۷۷ - الهه احمدی - ۴۶ - (۳ پله صعود)

۹۰ - آرمینا صادقیان - ۲۹ - (۲۵ پله سقوط)

۱۳۲ - زهرا هاشمی - ۱۵- (۲ پله صعود)

۱۳۹- مه لقا جام بزرگ -۱۳- ( ۱۹ پله صعود جایگاه)

۱۶۹ - نرجس امامقلی - ۹ - ( ۶ پله صعود)

* تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر زنان:

۱۲ - الهه احمدی - ۵۹۲ - ( بدون تغییر)

۴۴ - مه‌لقا جام بزرگ - ۱۰۱ - ( یک پله صعود)

۱۱۸ - نجمه خدمتی - ۱۰ - (۳ پله صعود)

* تپانچه ۱۰ متر بادی مردان:

۸۵ - ابراهیم برخورداری- ۱۴ - ( یک پله صعود)

۹۱- محمد احمدی - ۱۱ - (بدون تغییر)

۹۶- وحید گل‌خندان - ۱۰ - (بدون تغییر)

۱۱۰ - جواد فروغی – ۶- ( یک پله صعود)

* تپانچه ۱۰ متر زنان:

۵۳- گلنوش سبقت‌اللهی - ۶۲ - (۲ پله سقوط)

۶۶ - مینا قربانی – ۴۶ - ( ۲ پله صعود)

۷۰ - هانیه رستمیان - ۳۸ - (بدون تغییر)

۷۳- آمیتیس جعفری - ۳۵ - (۳ پله صعود)

۱۰۳ - سارا میرابی - ۱۲ - (بدون تغییر جایگاه )

* تپانچه ۲۵ متر زنان:

۵۸- گلنوش سبقت اللهی - ۴۵ - ( ۲ پله سقوط)

۸۲- هانیه رستمیان - ۱۴ - (یک پله سقوط)

۱۲۲ - سارا میرابی - یک - (یک پله صعود)

* تراپ مردان:

۷۰- امیرحسین آقازاده - ۱۲- (سه پله صعود)

۱۰۰- محمدحسین پرورش نیا - ۴- ( سه پله صعود)

* تراپ زنان:

۷۰- سپیده سیرانی - ۹- (بدون تغییر)

۷۵- شیوا فرح پور - ۸ - (بدون تغییر )

۸۷- فاطمه امیری بهزادی - ۵ - (بدون تغییر)

۸۷- مرضیه پرورش نیا - ۵ - (بدون تغییر)