وزنه برداری قهرمانی جهان

لیست ورودی نهایی ورزشکاران ایران اعلام شد/ حضور در مسابقات با تیمی ناقصلیست ورودی و رکودرهای ورزشکاران ایرانی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در عشق آباد اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، لیست ورودی مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در عشق آباد اعلام شد. این مسابقات از 10 تا 19 آبان در ترکمنستان برگزار می‌شود. لیست ورزشکاران ایرانی در اوزان مختلف و فهرست ورودی نهایی آنها به شرح زیر است:

وزن 55 کیلوگرم:
ایران نماینده‌ای ندارد

وزن 61 کیلوگرم:
ایران نماینده‌ای ندارد

وزن 67 کیلوگرم:
ایران نماینده‌ای ندارد

وزن 73 کیلوگرم، یکشنبه 13 آبان ماه راس ساعت 18 و 30 دقیقه به وقت تهران:
حسین سلطانی با رکورد ورودی 336 کیلوگرم

وزن 81 کیلوگرم:
ایران نماینده‌ای ندارد

وزن 89 کیلوگرم، سه شنبه 15 آبان ماه راس ساعت 13 به وقت تهران:
عارف خاکی با رکورد ورودی 357 کیلوگرم، دسته B

وزن 96 کیلوگرم، چهارشنبه 16 آبان ماه ساعت 16 به وقت تهران:
سهراب مرادی با رکورد 410 کیلوگرم
امیر حقوقی با رکورد 382 کیلوگرم

وزن 102 کیلوگرم، پنجشنبه 17 آبان ماه ساعت 18:30 به وقت تهران:
علی هاشمی با رکورد ورودی 400 کیلوگرم
رضا بیرالوند با رکورد ورودی 392 کیلوگرم

وزن 109 کیلوگرم، جمعه 18 آبان ساعت 16 به وقت تهران:
محمدرضا براری با رکورد ورودی 410 کیلوگرم

وزن 109+ کیلوگرم، شنبه 19 آبان ماه ساعت 16 به وقت تهران:
علی داودی با رکورد 432 کیلوگرم