حفظ جایگاه قبلی، استراتژی فدراسیون جانبازان و معلولان در سومین دوره بازی‌های پاراآسیاییحمیدعلی صمیمی استراتژی فدراسیون جانبازان و معلولان را حفظ جایگاه چهارمی است در سومین دوره بازی های پاراآسیایی عنوان و تأکید کرد که ورزشکاران هم قسم شده‌اند این جایگاه را ارتقا دهند.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، حمیدعلی صمیمی، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان با بیان این مطلب که ملی پوشان شرایط خوبی دارند و برنامه‌های آمادگی خود را پیگیری می کنند، گفت: ملی پوشان تمرینات و فعالیت‌های آماده سازی شان را مطابق برنامه پیگیری می کنند تا در این رقابت ها موفق عمل کنند.

او بیان کرد: در ابتدای ورود به جاکارتا مشکلاتی وجود داشت که با گذشت زمان رفع شده است، خوشبختانه شرایط به خوبی پیش رفته و کارها طبق برنامه انجام می شود.

رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان با بیان اینکه استراتژی ما حفظ جایگاه چهارمی است، تأکید کرد: هم ورزشکاران هم قسم شده‌اند این جایگاه را ارتقاء دهند.