تجلیل مدیرعامل صندوق حمایت از کارکنان شرکت قهرمان سیر ایرانیانمدیرعامل صندوق حمایت از کارکنان شرکت قهرمان سیر ایرانیان تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، به مناسبت فرا رسیدن روز گردشگردی و جهانگردی، سید مصطفی ابطحی مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور ضمن تشکر از فعالیت‎های صورت گرفته شرکت قهرمان سیر ایرانیان یکی از زیر مجموعه‎های صندوق اعتباری، از کارکنان این مجموعه تجلیل کرد.

مرتضی کاظمی مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی، سید مجتبی حسینی مدیرعامل شرکت قهرمان سیر و تمامی پرسنل این شرکت در نشست فوق حضور داشتند.