بازدید محمد خرم از ساختمان وفاآذر صندوق حمایتمدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با حضور در ساختمان صندوق در خیابان وفاآذر از شرکت‌های تابعه این صندوق بازدید و جلسه‌ای با روسای فدراسیون‌های مستقر در این ساختمان برگزار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، محمد خرم مدیرعامل صندوق با حضور در یکی از ساختمان‌های صندوق واقع در خیابان وفاآذر از شرکت‌های تابعه صندوق که در این ساختمان مستقر هستند بازدید و با مدیران عامل این شرکت‌ها گفت و گو کرد.

مدیرعامل صندوق حمایت همچنین جلسه‌ای با روسای فدراسیون‌های مستقر در ساختمان وفاآذر برگزار و با آن‌ها گفت و گو کرد.


نتیجه این دیدار تفاهم و همکاری‌های دو طرف در رابطه توجه به قهرمانان و پیشکسوتان و رفع مشکلات آنها و چگونگی ارائه انواع خدمات به جامعه ورزش از جمله بیمه تکمیلی بود.