روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای گرامی باددهم تیرماه سالروز ترویج فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای گرامی باد.

بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من
چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا
چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان
چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

هفدهم شوال روز نبرد یگانه پهلوان بزرگ و جوانمرد عالم بشریت حضرت علی (ع) با عمر و بن عبدود، روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای است.

روزی است که فرهنگ پهلوانی و جوانمردی، دستگیری از ضعیفان، تواضع و احترام بزرگترها به مثابه آیه شریفه ( و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا)در جامعه و در میان اهالی ورزش زنده می‌شود. ورزش پهلوانی که با اقتدای از مولای متقیان، سیره اخلاقی رحم و مروت، با دوستان مروت و با دشمنان مدارا را به مثابه مهمترین ارزش اخلاقی منبعث از فرهنگ دینی ما و به عنوان الگوی رفتار و کردار اجتماعی معرفی می نماید.

فرهنگی که میاندارش با بزرگی هر چه تمام، در گود زورخانه و پایین تر از همگان، در اوج تواضع و فروتنی به شیواترین وجه ممکن سجایای اخلاقی دین مبین اسلام را در پرتویی از رفتار و کردار و نصحیت واندز نشان می دهد.

گذشت و ایثار موجود در روح ورزش پهلوانی و زورخانه ای و معنویت نهفته در این فرهنگ، حلقه گم شده ایست که ورزش و تمامی عرصه های جامعه کنونی ما بدان نیازمند بوده و فرهنگ سازی در این زمینه همکاری تمامی نهادهای فرهنگی و مدیریتی را طلب می نماید.

روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور