تفتیان در رده ۴۶ و حدادی در رده نهم جهاندر رده‌بندی فدراسیون جهانی دوومیدانی سریع‌ترین مرد ایران در رده چهل و ششم قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، حسن تفتیان پیش از این با رکورد ۱۰.۰۷ که در رقابت‌های لیگ الماس اسکتهلم به ثبت رسانده بود، در رده ۳۷ جهان قرار داشت.

احسان حدادی همچنان با رکورد ۶۸.۸۵ در رده نهم این رده‌بندی قرار دارد. او در لیگ الماس پاریس رکورد ۶۴.۳۶ را به ثبت رساند.

کیوان قنبرزاده، پرنده ارتفاع ایران نیز با رکورد ۲.۲۰ که در رقابت‌های فرانسه به جا گذاشته بود در رده ۲۵۸ جهان ایستاد.

بهنام شیری نیز در پرتاب دیسک با رکورد ۶۱.۸۲ در رده ۲۵۷ جهان جای گرفت. سپیده توکلی نیز در پرش ارتفاع با رکورد ۱.۸۱ در رده ۳۴۹ ایستاده است.