جلسه اعضای هیات مدیره با مسئولان صندوق حمایت و مدیران شرکت های تابعه