دیدار اهالی ورزش با سید حسن خمینی در حسینیه جماران