محمد خرم در پیامی روز روابط عمومی و ارتباطات تبریک گفتمدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات را به تمامي فعالان اين عرصه تبريك گفت.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، محمد خرم در پیامی 27 اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات را به تمامی فعالان این عرصه تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

27 اردیبهشت ماه روزی است که به عنوان روز عمومی و ارتباطات نامگذاری شده و فرصتی است که اهمیت و نقش روزافزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات تداعی شده و از فعالان این عرصه تقدیر و قدردانی شود.

امروزه روابط عمومي نه به عنوان يك سامانه تشريفاتي و حتي اجرايي بلكه به عنوان يك بازوی مشورتي و مديريتي و حتی عنصر اصلي پیشرفت و انعکاس فعالیت های هر سازمان جايگاه ويژه‌اي دارد.

روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است که از طریق آن، افراد سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی که با آن ها سر وکار دارند را بدست آورند.

در جامعه ورزشی نیز به دلیل گستردگی رشته‌ها این نقش پررنگ تر شده و بی شک بخش اعظم ارتباط ورزشکاران و قهرمانان این مرز و بوم با مسئولان و مردم از طریق روابط عمومی های مدیران، فدراسیون‌ها، ادارات کل ورزشی، هیأت های استانی و باشگاه ها صورت می گیرد.

امید است، همه با هم براي توسعه ارتباطات اجتماعي و غناي معنوي و ارزشي اين حرفه ارزشمند با تقويت حضورمديراني دانايي محور و تحول طلب از يك سو و رعايت اخلاق حرفه اي در عملكرد خود و بهادادن روز افزون به نظام آزاد ارتباطات و اطلاعات از سويي ديگرتلاش کرده و جايگاه اين حرفه را در جامعه آرمان خواه و اسلامي خود تثبيت کنیم.

بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات را به همه کارکنان روابط عمومی‌ها و تلاش‌گران عرصه خبر و اطلاع رسانی تبریک می گویم.