اردلان: توجه به نیازهای معنوی پیشکسوتان جنبه تشویقی داردپیشکسوت بوکس معتقد است توجه به نیازهای معنوی پیشکسوتان هم در کنار نیازهای مالی آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

همایون اردلان پیشکسوت بوکس ایران که سال‌ها با فدراسیون این رشته هم در سمت های مختلف همکاری داشته در گفت و گو با خبرنگار صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور درخصوص پیشکسوتان عنوان داشت: توجه به نیازهای معنوی این رده خیلی مهم است چراکه جنبه تشویقی دارد و خیلی از این پیشکسوتان به این تشویق‌ها احتیاج دارند.

اردلان با اشاره به این‌که صندوق حمایت به تنهایی نمی‌تواند نیازهای پیشکسوتان را برآورده کند، عنوان کرد: باید در جامعه پیشکسوتان بررسی‌های دقیق و بیشتری شود و از آن‌ها در جامعه ورزشی استفاده کرد.