محمد خرم در واکنش به رفتار سامسونگ با ورزشکاران ایرانی:

باید از مردم ایران عذرخواهی شودمدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با محکوم کردن برخورد شرکت سامسونگ با ورزشکاران ایرانی براین که این شرکت باید رفتار اخیرش را جبران و از مردم ایران عذرخواهی کند، تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از برنا، محمد خرم مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان و مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور ایثارگران در واکنش به اقدام اخیر شرکت سامسونگ در رقابت های المپیک زمستانی گفت: اتفاق اخیر نه تنها زشت و زننده بود بلکه ماهیت ورزش که عاملی برای صلح است را زیر سوال می برد.

وی افزود: درحالیکه ورزش عاملی برای دوستی و صلح در دنیاست، این اقدام به نفرت پراکنی دامن می زند و باید محکوم شود.

محمد خرم تاکید کرد: شرکت سامسونگ باید رفتار اخیرش را جبران و از مردم ایران عذرخواهی کند و مطمئنیم مردم خودشان پاسخ این رفتار را خواهند داد.

مشاور وزیر ورزش و جوانان در پایان تاکید کرد: با حمایت همیشگی مردم ایران از ورزشکاران همچنین با همدلی و اتحادی که بین مردم و قهرمانان کشور وجود دارد هیچ احدی در دنیا نمی تواند عزت ایران و ایرانی را زیر سوال ببرد و به آن خدشه ای وارد کند.