جلسه کمیته فوتبال باشگاه پیشکسوتان ورزش - عکس: محمدحسین شیردل