حسن روشن: پیشکسوتان حامی دکتر ابطحی هستند

  نخستین سهمیه تاریخ المپیک برای بدمینتون بانوان ایران/ دکتر محمدرضا پوریا: کسب این سهمیه در آسیای میانه و غرب آسیا بی نظیر بود

  حسن میرزاآقابیک: تجلیل از پیشکسوتان حیات دوباره ای برای آن هاست/ ثبت آنلاین بیمه موجبِ تسریع و تسهیلِ ثبت نام شده است

  عنایت الله آتشی: تکریم و احترام مجموعه صندوق نسبت به پیشکسوتان ستودنی است/ ثبت نام آنلاین بیمه اتفاق خوبی است

  رحیم علی آبادی: مراسم های تجلیل روح قهرمانی را در پیشکسوتان زنده می کند

  علیرضا عزیزی پیشکسوت فوتبال جراحی کرد/ پسر این پیشکسوت: حمایت های صندوق بیشتر از انتظار ما بود

   محسنی نیا مربی کشتی: مسابقات انتخابی در کشتی می تواند مطلق نباشد

  گودرز حبیبی: واکسن زدم و خیلی راضی هستم/ از دکتر ابطحی تشکر ویژه می کنم

  حسن حبیبی: صندوق حمایت خانه پیشکسوتان است/ انجام واکسن اعضای بالای 70 سال اتفاق مثبتی است

  تیمور غیاثی: امیدواریم هرچه زودتر با واکسیناسیون به ایمنی جمعی برسیم

  مسعود صالحیه: در شرایط فعلی، فقط ماندن در خانه امن است/ امیدوارم بار دیگر دور هم جمع شویم

  علیرضا رضایی کرونا را ضربه کرد/ رضایی: از حمایت و پیگیری صندوق سپاسگزارم

  احتشام زاده: پدر با قدرت کرونا را شکست داد/ صندوق هرچه در توان داشته برای پیشکسوتان انجام داده است

  تقی عسگری: اگر شرایط فراهم بود حتما صندوق در زمینه واکسیناسیون پیشکسوتان اقدام می کرد/ دکتر ابطحی صندوق را تبدیل به خانه پیشکسوتان کرده است