هویت دوست پیشکسوت بوکس: حضور مربی کوبایی می تواند به بوکس ما کمک کند/ رفتار مجموعه صندوق نسبت به پیشکسوتان بسیار محترمانه است

  صادقی پیشکسوت فوتبال: بحث مدیریت باشگاه ها چالش اصلی فوتبال ماست/ اقدامات دکتر ابطحی الگوی مناسبی برای مدیران ورزشی است

  محبی پیشکسوت کشتی: کشتی ایران می تواند همزمان دو تیم برای مسابقات داشته باشد/ خدمات صندوق روز به روز بیشتر شده است

  رحیم علی آبادی: عملکرد یک قهرمان او را ماندگار می کند/ مراسم های تجلیل روح قهرمانی را در پیشکسوتان زنده می کند

  حیدری پیشکسوت والیبال: والیبال جایگاه خود را در میان مردم و جوانان پیدا کرده است/ دیدگاه حمایتی دکتر ابطحی مورد تقدیر است

  آتشی: با آمدن مدیر جدید صندوق، کارها بر وفق مراد پیشکسوتان شده است

  حبیب میرواحدی پیشکسوت کشتی: مسابقات انتخابی در کشتی یک اصل است/ اقدامات صندوق باعث شده قهرمانان گذشته فراموش نشوند

  برزگر: زمان برگزاری لیگ باید طولانی تر باشد/ خدمات دکتر ابطحی ستودنی است

  یزدانی: فقط به قهرمانی در لیگ فکر می کنیم/ از جویباری ها می خواهم از تیم صنایع حمایت کنند

  گفت و گو با داوود میرزایی پیشکسوت ورزش اول: کشتی فرنگی حرکت رو به جلو داشته است/ صندوق حمایت پایگاهی برای پیشکسوتان شده است

  دکتر جیرسرایی: پیشکسوتان الگویی موثر برای جوانان هستند/ صندوق حمایت تبدیل به مامن پیشکسوتان شده است

  حضور قهرمان طلایی المپیک 2020 در صندوق/ محمدرضا گرایی با دکتر ابطحی دیدار کرد

  حسن حبیبی: دکتر ابطحی صندوق را متحول کرده است/ همچنان درگیر بیماری مغز و اعصاب هستم

  عنایت الله آتشی: 45 سال بی وقفه گزارشگری کرده ام/ اقدامات صندوق پسندیده است