علی آبادی: با برنامه ریزی دقیق، کشتی فرنگی باقی سهمیه های المپیک را کسب خواهد کرد/ اقدامات صندوق خوب بوده است

  احتشام زاده: کسب سهمیه المپیک برای تنیس روی میز سخت است/ اقدامات اخیر صندوق مورد توجه بوده

  اردلان: بوکس نیاز به تلاش مضاعف برای المپیکی شدن دارد/بلندنظری و علاقه به پیشکسوتان در تمامی اقدامات صندوق حمایت دیده می شود

  پنجعلی: مربی داخلی برای فوتبال ما به مراتب بهتر بود

  دکتر ابطحی: جاسمیان مرد تأثیرگذار فوتبال کشور بوده است

  حسن حبیبی: صندوق حمایت به خانه پیشکسوتان بدل شده است

  عبدالله موحد: صندوق حمایت بارقه امید پیشکسوتان را زنده کرد

  نراقی:عدم آگاهی مدیران پاشنه آشیل فوتبال ایران است/ حرف و عمل دکتر ابطحی نشانگر دغدغه مندی و اعتقاد به خدمتگزاری اوست

  پیشکسوت تکواندو: حمایت های صندوق تاثیرگذارتر شده است

  ابراهیم جوادی: با حضور دکتر ابطحی تحولات گسترده‌ای درصندوق حمایت صورت گرفته است

  دارنده مدال پارالمپیک: برنامه های صندوق به قهرمانان و پیشکسوتان انگیزه و امید می دهد

  جاسمیان: اقدامات اخیر صندوق پایه گذار خدمت مضاعف به پیشکسوتان است

  پیشکسوت والیبال: صندوق برای پیشکسوتان سنگ تمام گذاشته/ والیبال ایران المپیکی می شود

  مهروز ساعی: تجلیل از پیشکسوتان به قهرمانان کنونی انگیزه می دهد/ کار زنان تکواندو کار برای کسب سهمیه سخت است

سیامند رحمان درگذشت

سیامند رحمان، رکورددار وزنه برداری پارالمپیک و قهرمان دو دوره پارالمپیک و پنج دوره جهان بعلت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.